e-Dekont İşlemleriyle bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir.

Banka ve benzeri finans kuruluşları 2 ana tipte dekont oluştururlar. Dijital ortamda oluşturulan dekontlar ve gişede oluşturulan dekontlar. e-Dekont ile dijital ortamda yapılan işlemlerin dekontu, var olan süreçle aynı biçimde oluşturulabilmektedir. e-Dekont, UBL-TR (XML) formatında oluşturulduğu için big data'ya daha uygun bir yapıdadır. Bu sayede daha düşük bir alt yapı maliyeti söz konusudur.

Gişelerde oluşturulan dekontlarda ise kimlik erişim cihazı (KEC) ve elektronik kimlik doğrulama sistemi (EKDS) entegrasyonları sayesinde, müşteri imzası dijital olarak alınır ve e-Dekont oluşturulur. Böylelikle, oluşturulan dekontun gişelerde en az iki nüshasının basılmasına gerek kalmaz. Bunun beraberinde müşteriye ıslak imza ile imzalatılması gerekmez. Aynı zamanda söz konusu dekontun OCR'dan taranarak yüklenmesine ve beraberinde fiziksel olarak saklanmasına ihtiyaç kalmaz.