e-Adisyon uygulaması, adisyon belgesinin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilebilmesi; aynı zamanda belge ve bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda iletildiği uygulamadır.

185 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane vb.) tarafından kullanılması zorunlu olan kâğıt olarak düzenlenen “adisyon” belgesinin elektronik halidir. e-Adisyon belgesi, kağıt ortamdaki adisyon belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Adisyon uygulaması, adisyon belgesinin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilebilmesi; aynı zamanda belge ve bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda iletildiği uygulamadır.