e- Dekont bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir.

e-Dekont Nedir?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.243 ile No.246 uyarınca bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Dekont, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Dekont” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Uygulamaya dahil olmak isteyen bankalar ve finans kuruluşları, entegrasyon (bankaların kendi bilgi işletim sistemlerini Başkanlık sistemine entegre etmesi) ya da özel entegrasyon (bankaların özel entegratörlerin bilgi işletim sistemlerini kullanması) yöntemlerinden birini kullanabilir. Bankalar 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya geçebilirler.

e-Dekontun muhatabına elektronik ortamda (e-posta, SMS, ftp, web uygulaması ve benzeri yöntemler) iletilmesi veya e-Dekont çıktısının banka görevlisince kaşe tatbiki veya ıslak imzalanması ya da noter onaylı preprinted hazır imza kullanılması suretiyle teslimi gerekmektedir.