Kurumlar, vergi mükellefi oldukları için her parasal hareketi kayıt altına almak zorundadırlar. e-Defter uygulaması, bu kayıt tutma ve istenmesi halinde denetlenme işinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.

e-Defter Nedir?

Vergi Usulleri Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından kurumlar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen uygulamaya e-Defter adı verilir. e-Defter; kağıt defterler ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Kurumlar, vergi mükellefi oldukları için her parasal hareketi kayıt altına almak zorundadırlar. e-Defter uygulaması, bu kayıt tutma ve istenmesi halinde denetlenme işinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.

Bir kurum, e-Defter uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) göndermez. Yani muhasebe kayıtları GİB’e aktarılmaz. Bunun yerine özet olarak kabul edilen beratlar GİB’e gönderilir.

GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak tutulan e-Defterler, kağıda basılmadan kaydedilir, mali mühür / e-İmza ile değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği garanti altına alınır.