E-Dönüşüm çözümleri olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Dekont, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon ürünleri sunulmaktadır.

e-Fatura

e-Fatura Kullanıcısı Olmadan e-Defter Kullanabilir Miyim?
GİB’in tebliğleri kapsamında e-Fatura mükellefiyseniz e-Fatura ile birlikte zorunlu olarak e-Defter uygulamasına da geçiş yapmanız gerekir. e-Fatura mükellefi konumunda değilseniz e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu aranmaz, e-Defter sistemine gönüllü geçiş yapabilirsiniz.
e-Fatura Kimler İçin Zorunludur?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu geldi. Ciro sınırı olmaksızın geçiş yapmaları zorunlu diğer gruplar ise aşağıdaki gibidir: o ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler, o ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler, o Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılması ve kiralanması için ilan yayınlayan internet sitesi sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, o Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler
e-Fatura’nın Alıcıya Gönderim Süresi Ne Kadardır?
e-Fatura, kağıt fatura ile aynı zorunluluklara tabi olduğu için 213 sayılı VUK' un 231nci maddesinde kağıt faturalar için geçerli olan hüküm e-Fatura için de geçerlidir. Fatura düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. e-Fatura sistem üzerinde oluşturulup, 7 gün içerisinde alıcı tarafa iletilmelidir.
e-Fatura Uygulamasına Geçiş Yaptıktan Sonra Kağıt Fatura Kesmeye Devam Edebilir miyim?
e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, 7 gün süre ile kağıt fatura düzenlenebilir. Kağıt fatura sadece, düzenlenecek fatura tarihinin e-Fatura geçiş tarihinden önce olması durumunda düzenlenebilir. Fatura tarihi e-Fatura’ya geçiş günü veya sonrasına ait olduğunda e-Fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
e-Fatura Nasıl Oluşturulur ve Gönderilir?
e-Fatura üzerinde kâğıt faturada yer alan bilgiler bulunmaktadır. Kâğıt faturadan farklı olarak fatura, yazılım ara yüzünden oluşturulur. Hata yaptığınızda kağıt faturayı iptal ederek her şeyi yeni bir faturada baştan yapmanız gerekirken, e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Fatura üzerinde gerekli bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra tek tuş ile faturanın gönderimi sağlanmaktır.
e-Faturanın İptali Nasıl Yapılır?
e-Faturanın iptal ve iade süreci kağıt fatura ile aynıdır. İşleyişte bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ticari e-Fatura’da iptali, gönderen taraf yapamaz. Ticari e-Fatura gönderim yaptığınız alıcı sistemine ulaştıktan sonra, 8 gün içinde reddedilmesi durumunda iptal durumu oluşur. Bu durumda gönderilen e-Fatura’nın süreci tamamlanmış olacağı için yeni bir fatura oluşturulması gerekmektedir. Süper Entegratör Portal’de referans ile fatura oluştur fonksiyonu sayesinde benzer e-Fatura kolayca oluşturulabilir. Temel e-Fatura’yı reddetmek için GİB Portal üzerinden gönderici ve alıcının RED işlemi yapması, Noter’den itiraz göndermesi veya alıcının bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması gerekmektedir.
Gelen e-Faturalarımı Nasıl Yönetirim?
Süper Entegratör ile gelen e-Fatura'ların yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Faturalarınıza kolayca ulaşabilir; işlem yaptığınız faturaları hızlıca arşivleyebilirsiniz. Faturalar üzerinde uygulayacağınız iş kuralları ile belirli faturalar üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak; kullanıcılarınızın fatura yönetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.
e-Faturalar Nasıl Saklanır ve Yedeklenir?
Süper Entegratör üzerinden özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin gelen ve giden tüm faturaları güvenli bir şekilde saklanır. Süper Entegratör’ün müşterisi olduğunuz süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak saklama yapılır.
e-Fatura ile Muhasebe / ERP Yazılımları Entegre midir?
Kurumlarda kullanılan ERP ya da muhasebe programları, Süper Entegratör ile yapılan entegrasyon ile e-Fatura uygulamasına uygun hale getirillir. Böylece ERP/muhasebe yazılımları ile e-Fatura uygulaması uyumlu bir şekilde çalışabilir.
e-Fatura, e-İrsaliye Yerine Geçer mi?
e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek, e-İrsaliye yerine kullanılabilir. Bundan yararlanabilmek için, malın teslimi anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer” ibaresinin yer alması ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Kimler İçin Zorunludur?
19.10.2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunludur. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar, 1 Ocak 2020’den itibaren günlük limitlerin üzerinde kağıt fatura kesemeyecektir. Fatura üst limitleri son kullanıcıya kesilen faturalar için 30.000 TL, mükellefe kesilen faturalar için 5.000 TL olarak uygulanacaktır. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve parçalı fatura kesilemeyecektir.
e-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?
Anonim ve limited şirketler mali mühür başvurusu yapmalıdır. KamuSM web sitesinden başvuru yapılır. Şahıs şirketi e-İmza ile başvuru yapabilmektedir. Mali mührünüz fiziksel olarak tarafınıza ulaştığında ön başvuru yapmanız gereken e-Fatura ve e-Defter için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili internet sitelerinden resmi başvuru yapmanız gerekir. Mali mührünüzü aldıktan sonra, geçiş yapmak istediğiniz e-Dönüşüm ürünleri için Süper Entegratör’e başvuru yapmanız gerekir. Destek Birimi tarafınıza bir aktivasyon linki gönderir. Aktivasyonunuzun yapılacağı tarihi kendiniz seçebilir ve bu tarih mali mührünüzün geçerlilik tarihini geçmemek koşuluyla ileri bir tarih olabilir. Gelen aktivasyon linkini lokal imza uygulaması ile kolay bir şekilde imzalayabilirsiniz. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığı’na Süper Entegratör özel entegratörlük uygulamalarını kullanacağınıza dair bir bildirim gider. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başvurunuzu onaylaması ile birlikte süreç tamamlanarak e-Dönüşüm uygulamalarını kullananmaya başlayabilirsiniz.
e-Arşiv Fatura Nasıl Gönderilir?
Süper Entegratör Portali üzerinde e-Arşiv Fatura oluşturulduktan sonra, alıcı mail adresi tanımlanırsa otomatik gönderimi yapılabilir. Faturanın ikinci nüshası Süper Entegratör’ün saklama hizmeti ile sözleşme kapsamında 10 yıl boyunca güvenilir şekilde saklanır.
e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçişten Sonra Ne Kadar Süre Daha Kağıt Fatura Kesebilirim?
e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmanızdan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir. GİB’in yayımlamış olduğu tebliğe göre geçiş sonrası faturalar elektronik olarak iletilmek zorundadır. Tekrar kağıt faturaya geçiş yapılması mümkün değildir.
e-Arşiv Fatura Kullanabilmek İçin, e-Fatura Kullanmak Zorunda mıyım?
Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, e-Arşiv Fatura kullanmak isteyen firmaların, e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
e-Arşiv Faturası Kimlere Gönderilebilir?
e-Fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine ve son kullanıcı olan gerçek kişilere gönderilebilir. e-Arşiv Fatura’lar Gelir İdaresi Başkanlığının “e-Arşiv sorgulama” sayfası üzerinden sorgulanabilir.
İnternet Satışlarına Ait e-Arşiv Fatura’larda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?
İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra numaralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin yer alması ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunludur. o Satış işleminin yapıldığı web adresi, o Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin gerçekleştirildiği tarih, o Ödeme tarihi, o Ödeme şekli, o Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/ünvanı ve VKN/ TCKN bilgisi, o İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar.
Eski e-Arşiv Faturalarımı Nasıl Görebilirim?
Eski faturalarınızı görmek için Süper Entegratör portalinden sürekli erişim imkânı sağlanır. İstedeğiniz yerden, tek tıkla e-Arşiv faturalarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliye

e-İrsaliye Kullanımı Kimlere Zorunlu?
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye kullanması zorunludur. Son tebliğ ile birlikte e-İrsaliye’de ayrıca ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmalara da zorunluluk getirilmiştir.
e-İrsaliye’ye Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman?
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmaların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar işlemlerini tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler için ise zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020'dir.
e-İrsaliye’de Zorunlu Bulunması Gereken Alanlar Nelerdir?
• e-İrsaliye’nin düzenlenme tarihi ve belge numarası. • İrsaliye alıcısının adı, soyadı, ticari ünvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, iş yeri adresi ve farklı ise teslimat adresi. • e-İrsaliye’yi düzenleyenin adı, soyadı, ticari ünvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. • Sevkiyatın gerçekleşeceği tarih, saat ve dakika bilgileri. • Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad ve soyad / TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN / ad ve soyad) • GİB sistemlerinden irsaliyenin; elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için kare kod veya barkod. • Taşınan malın türü, miktarı.
Taşıma İrsaliyeleri e-İrsaliye Kapsamında mıdır?
Sadece sevk irsaliyeleri e-İrsaliye uygulaması kapsamındadır.
e-İrsaliye’de Kabul ve Red Süreci Nasıldır?
İrsaliye üzerindeki fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; kabul yanıtı ile malların tamamı, kısmi kabul yanıtı ile malların bir kısmı kabul edilebilir. Malların tamamının reddedilmesi, RED yanıtı ile olur. RED işlemi sadece e-İrsaliye’nin kesildiği gün yapılabilir. RED yanıtı verilebilmesi ancak fiili sevkiyat gerçekleşmeden önce ve malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olması durumunda olabilir.
e-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olmayan Alıcıya e-İrsaliye Kesilebilir mi?
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı firmalarca mal sevkleri için uygulamaya başladıkları ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İrsaliye alıcısı sisteme kayıtlı olmadığı için irsaliye gönderimi e-İrsaliye portalinden değil, farklı elektronik kanallardan veya kâğıt çıktı olarak gerçekleştirilir.
e-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olduktan Sonra Kâğıt İrsaliye Kesilebilir mi?
e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve uygulamaya dahil olan mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Uygulamaya dâhil olunan tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, İrsaliye kâğıt olarak düzenlenebilir. Sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kâğıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümünde açıklanmıştır) kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bunun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Kâğıt irsaliye kesilmesi gereken durumda mükellefin bu durumu belge ile kanıtlaması gerekmektedir. Bu tür durumlarda kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenerek, sevkiyat sürecine başlanabilir.
Firmalar Kendi Depoları Arasındaki Sevkiyatlardaki İrsaliyeleri e-İrsaliye Olarak Oluşturabilirler mi?
Firmalar kendi depoları arasında gerçekleştirdiği dahili sevkiyat kapsamında düzenledikleri irsaliyeyi e-İrsaliye olarak oluşturmak zorundadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu; e-İrsaliye üzerindeki gönderici ve alıcı bilgilerinin firma bilgileri olmasıdır.
e-Fatura, e-İrsaliye Yerine Geçer mi?
e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek, e-İrsaliye yerine kullanılabilir. Bundan yararlanabilmek için, malın teslimi anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer” ibaresinin yer alması ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
e-İrsaliye Mükellefleri İçin Yol Denetimi Nasıl Olur?
Yol denetiminde,yetkililer tabletler üzerinden irsaliye üzerindeki bilgilere kare kod veya barkod aracılığıyla ulaşabilirler. Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliye’nin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.
e-İrsaliyede Plaka Bilgileri Zorunlu mudur?
Taşıma işlemi firmanın kendisi tarafından yapılıyorsa, araç plaka bilgisinin girilmesi zorunludur. Alıcının malı yaya olarak taşıyacağı durumlarda malı taşıyan kişi olarak TCKN ve ad soyad bilgisi girilebilir ve plaka zorunlu değildir. Taşıma işlemi kargo veya lojistik firması tarafından yapılıyorsa, taşıyıcı VKN / Ünvan / Adres bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
Sevk Edilen Malların Kabul Edilmemesi veya İadesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?
Malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmelidir.
İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Düzenlenmek Zorunlu mudur?
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.
Lojistik Firması Müşterisinin e-İrsaliyesi Yerine Kendi e-İrsaliyesini Kullanabilir mi?
Lojistik firmaları malın asıl sahibinin bilgilerini doldurmak şartı ile müşterisi adına kendi e-İrsaliyesini kullanabilir. Bu durum kağıt irsaliyede de aynı şekildedir.
Konsinye Tesliminde İşlem Nasıl Yapılır?
Konsinye teslimlerde, kâğıt sevk irsaliyelerinde olduğu gibi malın konsinye olarak gönderildiği irsaliyeye not olarak yazılır.
Malın Sevki Sırasında Alıcının Bilinmediği Durumlarda e-İrsaliye Nasıl Düzenlenir?
Bu durumda “Muhtelif Müşteriler” adına e-İrsaliye düzenlenecek olup, Ad-Soyad/ünvan bölümüne “muhtelif müşteriler”, VKN/TCKN alanına 555555555 yazılır.

e-Defter

e-Defter Kullanımı Kimler İçin Zorunludur?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son tebliğde yıllık cirosu 5 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.
e-Defter Geçiş Zorunluluğu Ne Zaman?
e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına dahil oldukların yılın sonu itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar. Örneğin 1 Ocak 2020 veya 1 Temmuz 2020 tarihinde e-Fatura’ya zorunlu geçiş yapmış mükelleflerin 1 Ocak 2021 itibariyle e-Defter’e uygun standartlarda defter kaydı tutması ve e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.
e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile “ https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ ” linkinden başvurusunu internet üzerinden yapabilir. Kullanıcılar e-Fatura uygulaması için temin ettiği mali mührü, e-Defter uygulamasına başvurmak için de kullanabilir. Kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter kullanıcısı olmak isteyen firmalar, programları için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uyumlu yazılım onayı aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kağıt başvuru yapmaları gerekmektedir.