e-SMM, serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen makbuzun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafaza edilmesini ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafaza edilmesini, ibrazını ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-SMM uygulaması serbest meslek erbablarına 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle zorunludur.