Müstahsil makbuzunun, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, hem kâğıt hem de elektronik ortamda saklanmasını, gerektiğinde iletilmesini ve GİB’e raporlanması işlemlerini içeren uygulamadır.

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

Müstahsil makbuzu kesen işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter ve e-MM kullanımı 1 Ocak 2020 itibariyle zorunludur.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, hem kâğıt hem de elektronik ortamda saklanmasını, gerektiğinde iletilmesini ve GİB’e raporlanması işlemlerini içeren uygulamadır.