Süper Entegratör ile e-Dönüşümün Avantajları Nelerdir?Süper Entegratör E-Dönüşüm çözümleri olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Dekont, e-Defter Saklama, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon ürünleri sunulmaktadır.

e-Dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm, kağıt olarak üretilen ve saklanan belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, saklanması ve iş süreçlerinin de bu elektronik belgeler üzerinden yürütülerek otomatize edilmesidir.

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Dekont vb. çözümleri e-Dönüşüm’ün hayatımızı kolaylaştıran uygulamalarıdır.