ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKASI

Süper Entegratör’de müşteri memnuniyeti herşeyden önemlidir. Müşteri menuniyetini sağlarken; bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve iş sürekliliğine sürekli olarak yatırım yapılmaktadır.

Kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunarken, piyasının ve müşterinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmakta ve yasal mevzuata uyum hassas şekilde takip edilmektedir.

POLİTİKAMIZ;

Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm yatırımların yapılmasıdır.

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili risklerin tespiti, kabul kriterleri, kontollerinin yapılmasıdır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki bilgi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasıdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kullandırılmasında, tüm tarafların bilgilerinin korunmasının sağlanmasıdır.

Ürün ve hizmetlerimizin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

İş sürekliliğine yönelik tehditlerin etkisinin azaltılmasıdır.

Yetkinliği yüksek çalışanlarla bilgi güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Çalışanlarımızın yetkinliğini geliştiren iç ve dış eğitimlerin sürekli olarak aldırılmasıdır.

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve servis yönetimi konusundaki farkındalığının arttırılmasıdır.

Sorumlu olduğumuz ulusal/global sektörel düzenleme ve ilgili mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesidir.

Yaptığımız anlaşmalardan doğan mükellefeyitlerin tam olarak karşılanmasıdır.

Paydaşlarımıza, sorumluluğumuz nedeniyle sağlamamız gereken servis yönetimi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği yükümlülüklerinin sağlanmasıdır.

Müşterilerimizin memnuniyetini takip ederek, müşteri feedbacklerine göre iyileştirmeler yapılmasıdır.

Tüm verilerin uygun ortamlarda işlenmesi, saklanması ve ortadan kaldırma kurallarının tanımlaması ve uygulanmasıdır.

Entegre yönetim sistemi ile ilgili uygulamaların hayata geçirilmesini, revize edilmesini ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.