e-Arşiv Fatura Avantajları ile e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ya da nihai tüketici olarak adlandırılan tekil müşterilere, faturanın e-posta ile PDF formatında gönderilmesi sağlanabilir.

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ya da nihai tüketici olarak adlandırılan tekil müşterilere, faturanın e-posta ile PDF formatında gönderilmesi sağlanır. Ek olarak gönderilen e-Arşiv Faturanın ikinci nüshasının UBL formatında ve güvenli yollarla 10 yıl boyunca saklanması da sağlanmaktadır. e-Arşiv Fatura kullanmak isteyen firmaların öncelikli olarak bu sisteme geçiş yapması gerekmektedir.

Fiziki arşivleme için yapılan harcamalar ve fiziki dokümanının güvenliğini sağlama sorunları, e -Arşiv Fatura sistemi ile dijital ortama aktarılan faturalar sayesinde artık çok azaldı. Faturalara ulaşılması basit ve kolay. Şirketlerde geçmiş döneme ait bir faturaya ulaşmada harcanan zaman e–Arşiv Fatura sistemi ile artık saniyeler mertebesinde. Kağıt kullanımının  azalması ile  kesilen ağaç sayısı azalacak ve ormanlar korunmuş olacaktır. Böylece e-Arşiv Fatura uygulaması da doğa dostu uygulamalar içindeki yerini almıştır.