e-Arşiv Fatura Çözümleri ile e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ya da nihai tüketici olarak adlandırılan tekil müşterilere, faturanın e-posta ile PDF formatında gönderilmesi sağlanabilir.

e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına, faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasına ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamaya e-Arşiv Fatura denir.

e-Fatura uygulaması zorunlu olan mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş de zorunludur.

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ya da nihai tüketici olarak adlandırılan tekil müşterilere, faturanın e-posta ile PDF formatında gönderilmesi sağlanabilir. Gönderilen e-Arşiv Faturanın ikinci nüshasının UBL formatında, imzalı ve güvenli yollarla 10 yıl boyunca saklanması sağlanmaktadır.