e-Defter Avantajlarıyla kurumlar, vergi mükellefi oldukları için her parasal hareketi kayıt altına almak zorundadırlar. e-Defter uygulaması, bu kayıt tutma ve istenmesi halinde denetlenme işinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.

Son yıllarda ülkemizde de hızlı bir şekilde değişen muhasebe uygulamalarının temel avantajı işlemlerin çok daha hızlı yapılabilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır. Diğer bir yandan e-Defter kullanımının vergi mükelleflerine sağladığı diğer avantajlarını incelemek gerekirse karşımıza şunlar çıkacaktır:

  • Defterlerle ilgili olarak tüm basım ve kağıt masraflarının ortadan kalkması,
  • Defterlerin çıktılarının alınmasına ve daha sonrasında da notere onaylatılmasına gerek kalmamaktadır,
  • Fiziki arşivleme, fiziki arşivde arama maliyeti ve fiziki dosya güvenliğinin sağlanması gereksinimleri ortadan kalkmaktadır,
  • Çevre dostu bir uygulama olduğu için çevrenin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlanmış olur,
  • İstenilen bütün defterlere istenilen zamanda ve istenilen yerden anında ulaşılmasını sağlar,
  • Son olarak e-Defter uygulamaları tüm süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesine olanak sağlar. Bu da hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanmasına yol açar.