e-Dekont Avantajlarıyla bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte fatura ve dekont konusunda bazı güncellemeler yapıldı. Bu güncellemeler uyarınca, artık bankalar müşterilerine kağıt olarak verdikleri dekontları, elektronik ortamda düzenleyebilecek, saklayabilecek ve müşterilerine iletebilecekler. Elektronik ortamda üretilen bu dekontların tamamı, kağıt olarak düzenlenen dekontlarla aynı hukuki haklara sahip olacak. Bu uygulama ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, artık tüm bankalar e-Dekont uygulamasına geçebilecektir.

e-Dekontun Avantajları Nelerdir?

  • Gereksiz kağıt kullanımının önlenmesine yardımcı olur,
  • Arşivleme çalışmalarında kolaylık sağlar,
  • Geriye dönük olarak kontrolleri sağlanması gereken bir dekonta kolayca ulaşılabilmesini sağlar.

Süper Entegratör yüksek performanslı ve big dataya uyumlu e-Dekont çözümü ile sektörde bir adım öne çıkmaktadır.