e-Fatura Çözümleri kâğıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Dijitalleşen dünyaya ülkemizin de ayak uydurması sonucunda mali işlemlerin birçoğu artık elektronik ortamlardan yapılabilmektedir. Elektronik ortamdan kullanılan uygulamalardan birisi de e-Faturadır. e-Faturaların kağıt üzerinde düzenlenen faturalardan hiç bir farkı bulunmamaktadır. Kağıt faturalardan tek farkı elektronik ortamdan gönderilip alınabilmesidir.

Türkiye’de 397 sıra no.lu Vergi Usulleri Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura uygulamasına geçilmesindeki sebep ticarette alıcı ve satıcı arasında güvenin oluşmasına yardımcı olmasının yanında hem zaman hem de maliyet bakımından tasarruf sağlamasıdır.

Ülkemiz e-Fatura uygulamasına geçerken dünya üzerinde hali hazırda uygulanmakta olan sistemler incelendikten sonra Türkiye vergi mükellefleri için en uygun olan sistem uyarlanmıştır. Mükelleflerin bu sistemleri kullanabilmesi için Özel Entegratör firmalardan hizmet alması gerekmektedir.

e-Fatura kâğıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir.

GİB tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı, ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.