e-Fatura İşlemleriyle kâğıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Günümüzde kullanıcılar bütün işlemlerini internet üzerinden, elektronik ortamlardan yapabilmektedir. İnternet dünyasına uyum sağlamak için e- Dönüşüm günümüzün gereklilikleri arasında yer almaktadır. Özellikle de e-Fatura son zamanlarda oldukça önemli bir yer almaktadır. Yaygın olarak e-Fatura şeklinde kullanılan kelime elektronik fatura anlamına gelmektedir. Son zamanlarda kurumların e-Faturaya geçişi hızlanmıştır.

e-Fatura B2B kurumlarda kullanılmaktadır.

Günümüzde e-Fatura giderek geleneksel faturanın yerini almış durumdadır. e-Fatura sisteminde müşterilere basılı bir kağıt üzerinde bulunan belge gönderilmez. Bunun yerine tüm işlemler elektronik ortam üzerinde halledilir ve kullanıcılara elektronik ortam aracılığı ile ulaştırılır. e-Fatura sistemi geleneksel fatura sistemine göre hem daha düşük maliyetli olması hem de birçok avantajı bulunması sebebiyle daha sık olarak tercih edilmekte olan bir sistemdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu geldi.

Ciro sınırı olmaksızın geçiş yapmaları zorunlu diğer gruplar ise aşağıdaki gibidir:

  • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler,
  • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,
  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılması ve kiralanması için ilan yayınlayan internet sitesi sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
  • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler.