e-İrsaliye Avantajları sadece sevk irsaliyesi amaçlı düzenlenmesi gereken mal taşıma belgelerinin elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlayan sistemdir.

Elektronik sistemde düzenlenen irsaliyeler kağıt basılı irsaliyelerle hukuki açıdan aynı özelliktedir. Bunun yanı sıra ticari açıdan birçok avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda kağıt israfının da önüne geçilerek, çevre için büyük bir katkı sağlamaktadır.

e-İrsaliye Kullanmanın Sağladığı Avantajlar

Şirketler e-İrsaliye kullanımına geçerek farklı avantajlar sağlamaktadır. Özellikle maddi anlamda büyük bir tasarruf elde edilirken kazanılan zaman nedeniyle iş yükü de hafiflemektedir. Elektronik irsaliyenin kullanımı şirketlerin işlemlerine hız kazandırdığı gibi maliyetlerin de düşmesini sağlamaktadır. İrsaliyeleri elektronik ortama taşımak;

  • İrsaliyelerin 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde elektronik olarak saklanmasını garantilenmiş olmaktadır.
  • İrsaliyenin yazdırılması ve ulaştırmak için kargo yapılması gerekmez. Maliyet düşer ve bu işlemler için zaman kaybedilmez.
  • İrsaliyenin gönderilmesi elektronik olarak yapıldığından hızlı ve kolaydır.
  • İstenildiğinde kolayca raporlanabilir, irsaliyeye ulaşılabilir.
  • Çevre dostu bir uygulamadır.