Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetleri, e-Serbest Meslek Makbuzu ile; çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise, e-Müstahsil Makbuz’u ile GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulur, saklanır ve raporlanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafaza edilmesini, ibrazını ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-SMM uygulaması serbest meslek erbablarına 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

Müstahsil makbuzu kesen işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter ve e-MM kullanımı 1 Ocak 2020 itibariyle zorunludur.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, hem kâğıt hem de elektronik ortamda saklanmasını, gerektiğinde iletilmesini ve GİB’e raporlanması işlemlerini içeren uygulamadır.